Tennisspiller

8-10 / Aktiv grunnleggende start

8 – 10 år Oransje nivå

På dette nivået er det fortsatt fokus på innlæring og videreutvikling av tekniske og taktiske ferdigheter, samtidig som de motoriske og fysiske ferdighetene utvikles videre. Deltakelse i andre idretter for utvikling av allsidige fysiske ferdigheter viser seg er svært fordelaktig for senere utvikling. Tennisskolen med rødt, oransje og grønt nivå er strukturen for treningen og utviklingen i denne fasen av innlæringen. Tilpasset utstyr (racket og ball) samt at de spiller på tilpassede banestørrelser er med på å gjøre det lettere for barn og gradvis tilegne seg grunnleggende tennis ferdigheter.

Deltakelse i lagbasert konkurranse i Orange Tour turneringene, er en fin måte å bli kjent med konkurranse-delen av tennisspillet på.

Spillerens oppgaver

 • Være en god venn til andre spillere i gruppen
 • Innrette seg etter trenerens oppgaver og regler
 • Konsentrere seg gjennom hele undervisningen
 • Trene på oppgavene som treneren gir, frem til neste time
 • Møte i god tid til treningene og varme opp før treningen begynner
 • Drive med andre aktiviteter og idretter
 • Trene tennis med andre venner, eller mot en vegg

Trenerens oppgaver

 • Lær bort de grunnleggende idretts-spesifikke ferdighetene og den elementære taktikkene for tennis.
 • Oppmuntre til deltagelse i andre idretter.
 • Utarbeide et godt allsidig treningsprogram som kan brukes under og etter tennistreningen.
 • Oppmuntre til deltakelse i lokale turneringer og Orange Tour turneringer.
 • Utvikle et sterkt engasjement for spillerne på og utenfor banen.
 • Påse at man innehar teknisk kompetanse som positivt påvirker spillernes tennis  ferdigheter.
 • Velg passende antall og riktig nivå av turneringer basert på individuelle- og langsiktige mål

NTF anbefaler at disse dokumentasjons verktøyene brukes:

 • NTF Technique App (for motivasjon og best læring) 
 • Spiller Rapport i NTF Technique App

Foreldrenes oppgaver

 • Støtte og gi den nødvendige veiledningen for å sikre at barnets tennisopplevelse er positiv.
 • Forstå utviklings-løpet som beskriver hvordan barnet ditt kan utvikle seg i idretten.
 • Diskuter utviklingsløpet med treneren.
 • Fokusere på et langsiktig perspektiv om barnets deltakelse i idrett.
 • Støtt deltakelse i konkurranse ved å fokusere på prosessen, ikke på resultater.
 • Fortsett å oppmuntre til ustrukturert lek med deg og med jevnaldrende.
 • Oppretthold alltid et positivt  kroppsspråk når barnet ditt deltar i konkurranse.
 • Oppmuntre og støtt deltakelse i en annen komplementær idrett.

Forslag på antall timer trening og kamper

Taktisk

 • Forstå viktigheten av å spille sikkert
 • Forstå viktigheten med å holde lengde på ballen
 • Utvikle evnen til å slå ballen med spinn, for å kunne spille høyere over nettet
 • Lære å spille på motstanderens svakhet
 • Bruke bevisst FH når ballen kommer i midt
 • Lære å bedømme om man er på: offensiven, nøytral eller defensiven
Mer info

Teknisk

De tekniske elementene man jobber med i denne fasen må underbygge de taktiske læringsmålene.

Følgende grunnleggende momenter er viktige på dette nivået:

Serve

 • Grep, balanse, oppkast av ballen, rytme

Grunnslag inkludert retur

 • Grep, utgangsstilling, forberedelse treffpunkt,  treffsone og fotarbeidet

Volley

 • Continental grep og fokus på treffpunkt foran kroppen, fotarbeidet
Mer info

Fysisk

Videreutvikle grunnleggende bevegelser ferdigheter og motoriske egenskaper

Prioritet 1:

Koordinasjon

Prioritet 2:

Fleksibilitet/bevegelighet

Prioritet 3:

Styrke

Prioritet 4:

Utholdenhet

Mer info

Mentalt

 • Lærer å holde en positiv fremtoning og holdning under spill.
 • Utvikler gode holdninger
 • Utvikler gode treningsvaner
 • Utvikler evnen til å gjøre sitt beste hele tiden (ta alle baller)
 • Viser besluttsomhet: få alle baller inn i banen
 • Utvikler evnen til å holde fokus på oppgaver

 

Mer info