Tennisspiller

8-10 / Aktiv grunnleggende start

De tekniske elementene man jobber med i denne fasen må underbygge de taktiske læringsmålene.

Følgende grunnleggende momenter er viktige på dette nivået:

Serve –

  • Continental grep, balanse, oppkast av ballen, rytme og kast-bevegelsen

Grunnslag, inkludert retur –

  • Grep – Forehand – Eastern eller semi western grep
    Backhand – Enhånds (eastern), 2 hånds (innerste hånd eastern, ytterste hånd continental)
  • Utgangsstilling, tidlig forberedelse, treffpunkt,  treffsone og fotabeidet

 

Volley –

  • Continental grep og fokus på treffpunkt foran kroppen, balanse og fotarbeide