Hvorfor trenger norsk tennis en langsiktig plan?

Norges tennishistorie inneholder mange flotte opplevelser og en del gode resultater. Norsk tennis står foran en spillerutviklings-prosess hvor det er mulig å systematisere, identifisere og utvikle neste generasjon norske tennisspillere. Det å konkurrere på topp internasjonalt nivå i tennis er en av verdens tøffeste idrettsutfordringer.  Spillerguiden blir en felles plattform for optimal spillerutvikling både for bredde og topp. Hvis norsk tennis samler seg om en felles plattform vil toppresultatene og bredderekrutteringen ha større sannsynlighet for å nå nye høyder (slik Canada nå opplever etter 8 år med sin utvikligsplan).

Et godt tennistilbud i klubbene for barn, unge og voksne kan være med på å motvirke inaktiviteten, som fremstår som et stort samfunnsproblem. Tennis har vist seg å være blant verdens fremste idretter for å forlenge forventet levetid, og for å beholde en god helse gjennom hele livet. NTFs spillerutvikling-modell fremmer motoriske evner og vil gi et fundament som er nødvendig for å glede seg med idrett, fysisk aktivitet og tennis hele livet.

Innledningen om «10 faktorer som påvirker spillerutviklingen» er essensiell. Innledningen viser hva forskningen sier om de viktige barne- og første ungdomsårene i en spillers utvikling av motoriske ferdigheter. Spillerguiden viser optimale vinduer for innlæring av de ulike ferdighetene. Videre forklarer Spillerguiden hvordan alle trenere, spillere og klubber må lage planer for spillerens utvikling med mikro- og makrosykler.

Kvantitet

Forskningen bak Spillerguiden gir klare kvantitative anbefalinger for hvor mye hver spiller bør/kan trene. Tabeller per aldersgruppe viser hvor mange turneringer og kamper som er gjennomsnittet for de som har gjort det både sportslig ekstremt bra og holdt ut lenge i tennisen. Spillerguiden forteller også hvor mye en spiller bør hvile per år, og at egentrening og annen idrett er essensielt for både å bli god og kunne være aktiv hele livet.

Dokumentasjon

Noe av det viktigste med Spillerutviklingen er at hver enkelt spiller må ha en skriftlig plan. Et minimum er en årsplan med utpekte formtopper, målplaner for spesifikk ferdighetsutvikling og ukeplaner. Alle konkurransespillere i norsk tennis må føre treningsdagbok fra 2018, Olympiatoppens treningsdagbok, anbefales av NTF.

Kvalitet

Først når norsk tennis har begynt å innrette seg etter det over kan arbeidet med KVALITET videreutvikles. Kvalitet betyr både at hver enkelt føler seg velkommen og sett på hver trening, og at de som har mål om å bli veldig gode blir bedre hver eneste treningstime. Akkurat som andre toppidrettsutøvere planlegger og differensierer sin trening hver uke og hver økt, må norske trenere planlegge, kommunisere og få med spillerne på «ansvar for egen utvikling». Først da kan kvaliteten i norsk tennis bli verdensledende.

 

10 faktorer som påvirker Spillerutviklingen

De 10 faktorene som påvirker langsiktig spillerutvikling gir et riktig utgangspunkt for å evaluere spillerutviklingsprogrammer (Balyi et al., 2005). Det første steget for å utvikle en spillerutviklingsplan er å forstå de 10 kritiske faktorene som påvirker en utøvers utvikling. Det er erkjent at få miljøer i Norge tilbyr spillerutvikling som er konsistent med alle nøkkelfaktorer i Spillerguiden, men dette er en langsiktig tilnærming som bør støtte spillere, trenere, foreldre og klubber som jobber mot å utvikle optimale strukturer og planer for å oppnå målsetninger.

 1. Fysiske ferdigheter

NTF anbefaler:

Barn trenger en variasjon av komplementære idretter for å styrke sine fysisk basisevner. Ved kun å spille tennis kan ikke barn utvikle motoriske koordinasjonskrav tilstrekkelig. Barn bør delta i mange aktivitetsformer som utvikler barnets fysiske evner. Barn bør som et supplement til tennis utfolde seg i basisidretter som basketball, fotball, svømming, ishockey og hvilken som helst idrett som involverer kast og det å slå/treffe et objekt.

Basale bevegelsesferdigheter (løping, hopping, kasting, mottak) og basale motoriske evner (smidighet, balanse, koordinasjon) er plattformen for alle idretter og er kollektivt kjent som fysiske basisferdigheter.

 1. Tidlig eller sen spesialisering

NTF anbefaler:

Tennis er ikke en idrett hvor man bør drive med tidlig spesialisering. Men en tidlig introduksjon og oppstart i tennis er viktig for å utvikle bevegelse, koordinasjon og motoriske ferdigheter som kreves av tennisidretten. Unge spillere bør oppmuntres til å delta i en rekke komplementære idrettsaktiviteter. Progressiv involvering og utvikling er veldig viktig for den overordnede ferdighetsutviklingen i tennis.

Idretter kan inndeles i om det kreves enten tidlig eller sen spesialisering. Tidlig spesialiseringsidretter inkluderer artistiske og akrobatiske idretter som gymnastikk, isdans og stuping. Disse avviker fra sen spesialiseringsidretter på grunn av graden av kompleksitet i de motoriske ferdighetene som kreves..

Selv om tennis krever en tidlig introduksjon til idretten, er det meget viktig å ha en fokus på en progressiv utvikling av mange koordinative ferdigheter. En vital periode for utviklingen av motoriske ferdigheter (ferdighetsvindu) for barn er mellom 8 og 12 år. (Balyi og Hamilton, 2003). Den tidlige introduksjonen (ikke spesialisering) bør fokusere på koordinative ferdigheter og komplementærhet slik at en solid og bred koordinativ base utvikles.

Tidlig spesialisering i tennis kan føre til:

 • · Ensidig og ufullstendig generell atletisk utvikling
 • · Fravær av utvikling av basale bevegelse- og idrettsferdigheter
 • · Skader fra overbelastning og muskulær ubalanse
 • · Tidlig utbrenthet og for tidlig karriereavslutning fra trening og konkurranse

                                                                      Physical Literacy                                                                

 

 1. Biologisk alder

Biologisk alder referer til graden av fysisk, mental, kognitiv og følelsesmessig modenhet for et individ. Hvert barn modnes i ulik fart og i ulike aldre. Alle barn kommer ikke i puberteten på samme alder, og det tar ulik tid for hvert barn å bli ferdig med prosessen. Prosessen starter for jenter i 10-11 års alderen, og rundt to år seinere for gutter. Prosessen varer gjerne i tre til fire år. Men det kan være en forskjell på to til fire år avhengig av individet. Denne forskjellen i utviklingsalder kan gi fordeler og ulemper for den individuelle utøver. Disse fordelene og ulempene skaper utfordringer for idrettssystemet. De som utvikler seg sakte har en lengre periode å utvikle fysisk robusthet og de viktige fundamentale motoriskeog idrettsferdighetene. Før puberteten har barnet et mentalt utviklingsvindu som er perfekt designet for å lære og finpusse idrettsferdigheter.

Spillere som utvikles sent har en lenger periode hvor fokuset kan være på motoriske ferdigheter. Figur 2 (neste side) viser den optimale perioden for å lære og konsolidere idrettsspesifikke ferdigheter. Noen ganger overskygger de tidlig utviklede spillerne de sent utviklede spillerne fordi de har en stor fysisk fordel. Tidlig utviklede spillere er større, sterkere, raskere og har bedre ferdigheter. De sent utviklede har lett for å falle fra fordi de blir slått på trening og i kamp av de tidlig utviklede spillerne. Allikevel kan de spillerne som utvikles senere ha større potensial hvis deres relativt lengre optimale ferdighetsvindu maksimeres.

NTF anbefaler:

Tennistrenere må sikre at de som utvikles sent fokuserer på ferdighetsutvikling i sitt lengre optimale utviklingsvindu. Treningsprogrammer bør skreddersys for å utnytte det potensialet dette utvidete optimale tidsvinduet gir for å utvikle tennis spesifikke ferdigheter.

 

 1. 10-års regelen

En rekke publikasjoner har foreslått at det tar ca 10 år eller 10 000 timer med målrettet trening (etter utviklingen av basale motoriske ferdigheter) for en utøver for å oppnå internasjonalt toppnivå innen hennes/hans idrett. Det finnes ingen snarveier. Spillerutvikling er en langsiktig prosess. Det krever detaljerte og gode planer, som gjennomføres med kvalitet over en lang periode, for å utvikle toppspillere i tennis. Det er viktig at vi planlegger, måler, filmer og monitorer fremgang, uten å hoppe over tekniske detaljer og/eller tar snarveier. Tennis er en teknisk idrett, ikke en utholdenhetsidrett. Kortsiktige prestasjonsmål må aldri få undertrykke langsiktig spillerutvikling. Kvaliteten av arbeidet som er gjort i alderen fra 8 til 14 år er kritisk i forhold hvor fort utviklingen går for å oppnå spillerens optimale nivå. (Kirkwood, 2006)

 1. Optimalt vindu for trenbarhet

Det er 10 faktorer (X1-10) som må vurderes og integreres når man utvikler årsplaner for trening, konkurranse og restitusjon for hver enkelt spiller. X1-5  omhandler fysisk kapasitet – Utholdenhet, Styrke, Hurtighet, Ferdighet og Smidighet (Dick, 1985) Hver av disse fysiske kapasitetene er trenbare i hele spillerens livsløp, men det er kritiske perioder hvor treningen gir størst nytte for hver spillers langsiktige utvikling. Med andre ord så må spilleren gjøre riktig type trening på riktig tidspunkt. Hvis ikke kan spilleren bli gode, men aldri så god som de kunne ha blitt. De kritiske periodene for optimal trening følger generelle faser for menneskelig vekst og modenhet, se figur 2 neste side.

Utholdenhet – X1

En sensitiv periode for utholdenhetstrening starter ved begynnelsen av puberteten. Aerobisk kapasitetstrening er anbefalt før spillere når pubertal alder (som bestemmes av utviklingsalder.) Aerobisk styrke bør introduseres progressivt etter at vekstraten avtar i forbindelse med puberteten. Utholdenhet er evnen til å motstå utmattelse og evnen til å opprettholde en gitt styrke over tid, uten å miste effektivitet. En tennisspiller bør klare å løpe eksplosivt uten å preges av utmattelse, selv i tredje (femte) sett. Spilleren bør også samtidig kunne slå ballen med høyest mulig energi linket til motorisk koordinasjon og timing – med andre ord opprettholde ballkontroll.

Styrke – X2

Optimalt tidspunkt for kvalitativ styrketrening avgjøres for hver spiller av biologisk alder. For jenter er dette rett etter puberteten og ved starten av første menstruasjon. For gutter starter denne perioden 12-18 måneder etter at puberteten inntreffer. Hurtighet, styrke og utholdende styrke kan trenes før puberteten hvis motstanden er egen kroppsvekt og lett belastning som medisinballer. Med Styrke menes evnen til å påføre kraft for å overvinne motstand. Det er en avgjørende faktor av fysisk ferdighetsutvikling. Styrketrening vil –  i samspill med teknisk, taktisk og psykologiske ferdigheter – gi spilleren flere verktøy i tennisspillet. I tennis brukes styrke til å generere fart, generere eksplosiv styrke og utholdende eksplosiv styrke.

Hurtighet – X3

Gutters første periode for optimal hurtighetstrening er mellom 7 og 9 år og andre optimale periode mellom 13 og 16 år. Jenter bør starte sin første hurtighetstrening mellom 6 og 8 år og sin andre optimale periode er mellom 11 og 13 år. Varigheten av hver repetisjon bør være 5-6 sekunder for den første perioden og kan utvides til inntil 20 sekunder for den andre perioden. Hurtighet er evnen til å reagere på et stimuli (bane/retning, fart og landingssone for ballen) på kortest mulig tid, og evnen til å utøve bevegelse i høyest mulig tempo til en gitt motstand. Hurtighet er viktig for å komme til tennisballen – fordi jo raskere du kommer til ballen, jo mer tid har spilleren til å forberede sitt slag. Hovedvekt legges på reaksjonstid.

Tekniske ferdigheter for tennis – X4

Optimal periode for teknisk ferdighetstrening er for gutter mellom 9 og 12 år. For jenter er det mellom 8 og 11 år. Dette forutsetter at grunnlaget for fundamentale bevegelse- og motoriske ferdigheter har blitt utviklet før denne aldren, fordi dette vil øke trenbarheten av nye idrettsferdigheter.  En av de viktigste komponentene i utviklingen av tennisferdigheter er motorisk koordinering – tennis er en teknisk idrett. Jo bedre kvalitet det er på på den motoriske koordineringen jo mer direkte, presis og uanstrengt vil tennisferdighetene kunne læres og mestres. Hovedindikatorene for koordinasjon er bevegelseseffektivitet og presisjon.

Fleksibilitet – X5

Optimal periode for smidighetstrening er både for jenter og gutter mellom 6 og 10 år. Det bør også fokuseres spesielt på smidighet i puberteten. Smidighet karakteriseres som bevegelsesevnen i ett eller flere ledd. Smidighet avhenger særlig av av musklenes elastisitet. God smidighet gir en spiller et godt utgangspunkt for maksimal fart, bevegelsespresisjon og -effektivitet.

5 ytterligere faktorer – X6-10

5 ytterligere faktorer har blitt identifisert som viktige for å bygge en holistisk og komplett årsplan for å utvikle en spiller. Disse er: Vekstperioder, Psykologi, Skolen, Restitusjonsfaktorer og Sosio-Kulturelt.

 

Vekstperioder – X6

Det skal hensyntas 6 vekstfaser når man beregner de ulike optimale treningsvinduene. Trenere eller foreldre bør måle høyde før, under og etter pubertetsperioden. Disse målingene gir guiding for å bestemmer biologisk alder. Biologisk alder brukes til å bestemme optimale perioder for styrke og utholdenhetstrening (se forrige side om dette). Treningsprogrammer bør tilpasses pubertetsperioden. Testing av tennisspesifikke fysiske styrker og svakheter bør gjøres systematisk (slik NTFs landslagsspillere gjør to ganger årlig). Resultatene av testene bør hensyntas i videre trenings og konkurranseplaner.

Psykologi/Mentalt – X7

Tennis er en psykisk og mental utfordrende idrett. Evnen til å opprettholde konsentrasjonen, å forbli avspent og med tro på seg selv er viktig for langsiktig suksess i alle idretter. Denne evnen kan også være viktig utenfor idretten, og påvirke våre liv i hverdagen. For å utvikle den mentale tøffheten som kreves på høyt nivå må spilleres treningsprogrammer hensyn ta kjønn og hvor i planens faser en spiller befinner seg. Et komplett treningsprogram bør inkludere mentale komponenter som er identifisert som viktige av idrettspsykologer: konsentrasjon, tro på seg selv, motivasjon og håndtering av press/stress. Når en spiller gradvis går fra fase til fase i planen vil de mentale delene utvikle seg fra det å ha det gøy til å respektere motstanderen videre til visualisering og selvbevissthet. På høyere nivåer vil inkludering av mental trening ha stor innvirkning på topp prestasjoner. Mental trening er viktig i alle faser av planen. I de innledende fasene er det å pakke bagen selv, ha fylt vannflasken før trening, møte tidlig opp og varme opp på egenhånd og reflektere over hva dagens økt skal føre til være dagligdagse elementer som den vanlige treneren og spilleren skal håndtere. Egen mentaltrener kan komme inn som en av mange viktige detaljer i høyere alder og for de som satser veldig seriøst og har forberedt seg optimalt på mange andre områder. Det å håndtere både suksess og nederlag vil avgjøre spillerens vedvarende karriere i tennis og i et fysisk aktivt liv.

Skole – X8

Skolens krav må hensyn tas når komplette og effektive treningsprogrammer utarbeides. Det er ikke bare ved planlegging av treningsleirer og reising til konkurranser at man må hensynta god timing i forhold til viktige akademiske perioder på skolen. Totalbelastning bør det følges nøye med på. Totalbelastningen inkluderer hverdagslig stress og mas, for eksempel fra skole, eksamener, venneforventninger, familie, kjærester – i tillegg til stadig økende treningsvolum og -intensitet. Det må forsøkes å få en god balanse mellom alle faktorer. For å få til dette må spillere, foreldre, trenere og lærere ofte inkluderes i helhetsplanleggingen.

Restitusjonsfaktorer – X9:

Restitusjonsfaktorer er alle komponentene som  jobber for å reparere kroppen igjen etter trening. Målet er å forberede spilleren på den kvaliteten, intensiteten og volumet som trengs for å maksimalisere utbyttet av treningen. Viktige faktorer er: kosthold, væskeinntak, hvile, søvn og regenerering – alle disse må optimaliseres ulikt i henhold til trenings- og livssituasjon. Variasjonen og kravet til det optimale fra hver restitusjonsfaktor avhenger av spillerens utviklingsalder og målene og ferdigheten det jobbes med i mikro/makrosykler (ulike faser i oppbyggingen av et treningsår). Når en spiller har kommet et godt stykke opp i fasene i spillerguiden og satser mer og mer, er det viktig å sikre at spilleren får tilstrekkelig tid (pusterom) vekk fra selve tennisbanen for å sikre nødvendig restitusjon. På høyt nivå må spillere jevnlig testes for å måle status for fysisk trenings-/overbelastning.

Sosio-kulturelt – X10: Det sosio-kulturelle aspektet knyttet til å drive idrett må håndteres i planleggingen av treningsplaner. Eksponering for ulike kulturer utvider en persons perspektiver her i livet. Dette inkludere etnisk bevissthet og nasjonal diversifisering. Utdanning relatert til konkurransested kan inkluderes i reiseplanleggingen, inkludert historie, geografi, arkitektur, matkultur, litteratur, musikk og kunst. God planlegging bør tillate tennisen å tilby mye mer enn å reise fra hotellrom til hotellrom. Generelt vil sosio-kulturelle aktiviteter ikke være negative avledninger, men positive bidrag til det å utvikle spilleren som person.

 1. Psykisk, mentalt, kognitivt og følelsesmessig utvikling

En av hovedmål Spillerguiden er å innpode en holistisk tilnærming til spillerutvikling hos trenere, foreldre, spillere og andre interessenter. Et annet mål for Spillerguiden er å innføre en helhetlig tilnærming til utøverutvikling. Trenere, foreldre og spillere må forstå at fysiske, mentale, motoriske og følelsesmessige egenskaper utvikler seg i forskjellige faser. Alle aspekter av programmet må vurdere hele idrettsutøveren, og ikke bare fokusere på de tekniske og fysiske aspektene av sporten. Kognitive, mentale og følelsesmessige elementer er avgjørende for optimal ytelse og må også prioriteres. Utover disse elementene er etikk, rettferdighet og respekt  kvaliteter som bør fremmes innenfor alle stadier av langsiktig utøverutvikling.

 1. Periodisering

Periodisering er der vitenskapen om utdanning møter gjennomføringen av coaching. Det handler om å tilrettelegge de riktige aktivitetene til riktig tid for å oppnå suksess i en langsiktig plan.

Enkelt sagt er utformingen av en årlig plan tidsstyring. Det betyr å planlegge de riktige aktivitetene med tilstrekkelig vanskelighetsgrad og i riktig rekkefølge for å nå lærings- og konkurransemålene for den enkelte spiller.

Planen må deles opp i relevante enheter. Den riktige tilretteleggingen av disse enhetene er avgjørende for suksess, og anerkjenner at alle faser av programmet er viktige for utviklingen av utøveren. Planen består av tre påfølgende faser:

forberedende-, konkurranse- og overgangsfase.

NTF anbefaler om periodisering at:

 • Målsettingen er klar
 • Man vet utøverens utviklingsstadium
 • Utøverens faktiske treningstilstand ved starten av planen er klarlagt
 • Turneringsplanen er klar og er relevant i forhold til målsettingen
 • Man er klar over de utfordringene både spiller og trener står overfor i konkurransesituasjonene
 • Det er etablert årlige målsettinger på alle områder (teknisk/taktisk/fysisk/psykologisk)
 1. Turneringsplanlegging

“Konkurransesystemet bygger opp eller bryter ned en idrettsutøver.” (Balyi, 2005)

 

Optimal turneringsplanlegging muliggjør den strategiske utviklingen av fysiske, mentale, tekniske og taktiske faktorer som kreves for å spille tennis. Denne planleggingen vil fremme suksess og fortsatt involvering i idretten for den enkelte spilleren. Ulike stadier i Spillerguiden har forskjellige krav til type, frekvens og nivå av konkurranse. I de tidlige stadiene av utvikling (Grunnleggende aktiv start og Prestasjon), er trenings- og andre fysiske  ferdigheter viktigere enn resultater i konkurranser. I senere stadier kan det være for konkurransespillere være viktige  å prestere veldig bra i konkurransene.

Gjennom en tennisspillers karriere er et vinner-tap ratio på 3:1 blitt identifisert som optimalt for både å utvikle selvtillit og sikre optimal utfordring. For eksempel skal spillere bare “spille opp” når de er i stand til å konsekvent oppnå dette suksessnivået.

 1. Samhandling og integrering

Spillerguiden er et verktøy for å motivere til positiv forandring mot et effektivt system og for å styrke utviklingen av tenniskulturen i Norge. Dette krever organisering, integrering, samarbeid og tilpasning. Det er viktig at alle i norsk tennis jobber sammen for å støtte de riktige tilbudene til spillerne i klubbene. NTF samarbeider med andre idretter og NIF slik at tennisen blir anerkjent som en idrett på linje med de beste idretter i Norge. Norske tennisspillere vil lykkes og trives i et miljø som er forutsigbart, strukturert, faktabasert og basert på beste praksis fra utlandet..

NTF anbefaler:

Alle klubbtilbud er spillersentrerte og trenerdrevet, og hver spiller skal ha skriftlige planer som baserer seg på den forskningsbaserte planen.

 

 1. Kontinuerlig forbedring

Spillerguiden er basert på den beste tilgjengelige forskningen innen idrettsvitenskap og beste praksis i utøverutvikling rundt om i verden, men kunnskap og forskning fortsetter å utvikle seg.

NTFs Spillerguide plan må derfor årlig justeres og tilpasses. NTF må drive kontinuerlig utdanning, forskning, videreutvikling og tilpasning for den beste tilnærmingene til langsiktig spiller utvikling for alle aktører.