Tennisspiller

8-10 / Aktiv grunnleggende start
  • Verdsetter å spille og trene
  • Evner å være oppgaveorientert (kjennskap til øvelser, telling, dømming)
  • Utvikler emosjonell kontroll
  • Viser gode holdninger/sportsmanship
  • Samarbeider med treningspartner
  • Gjør sitt beste (prøver å ta alle baller på en sprett holdning)
  • Viser konsentrasjonsevne (kan putte alle baller i banen)
  • Opprettholder positivt kroppsspråk under poengspill
  • Klarer å ta kontakt og knytte vennskap