Tennisspiller

6-7 / Aktiv grunnleggende start

6 – 7 år – Rødt Nivå

På dette nivået er det fokus på innlæring, samtidig som det skal være moro å spille tennis. Tennisskolen med rødt, oransje og grønt nivå er strukturen for treningen og utviklingen i den første fasen av innlæringen. Tilpasset utstyr (racket og ball) samt at de spiller på tilpassede banestørrelser er med på å gjøre det lettere for barn og gradvis tilegne seg grunnleggende tennis ferdigheter.

Deltakelse i andre idretter for utvikling av allsidige fysiske ferdigheter viser seg er svært fordelaktig for senere utvikling. På dette trinnet, er det for tidlig å fokusere på konkurrans-tennis, men lagbaserte Red Tour turneringer kan være en fin introduksjon til konkurranse og inspirerer til videre deltakelse.

Spillerne skal på dette nivået lære grunnprinsippene for tennis, slik at barna får et grunnlag for videre utvikling.

Spillerens oppgaver

 • Være en god venn til andre spillere i gruppen
 • Innrette seg etter trenerens oppgaver og regler
 • Konsentrere seg gjennom hele undervisningen
 • Trene på oppgavene som treneren gir, frem til neste time
 • Møte i god tid til treningene og varme opp før treningen begynner
 • Drive med andre aktiviteter og idretter
 • Trene tennis med andre venner, eller mot en vegg

 

Trenerens oppgaver

 • Lær bort de grunnleggende idretts-spesifikke ferdighetene og den elementære taktikkene for tennis.
 • Oppmuntre til deltagelse i andre idretter.
 • Utarbeide et godt allsidig treningsprogram som kan brukes under og etter tennistreningen.
 • Oppmuntre til deltakelse i lokale turneringer og Red Tour turneringer.
 • Utvikle et sterkt engasjement for spillerne på og utenfor banen.
 • Påse at man innehar teknisk kompetanse som positivt påvirker spillernes tennis  ferdigheter.
 • Velg passende antall og riktig nivå av turneringer basert på individuelle- og langsiktige mål

NTF anbefaler at du bruker disse dokumentasjonsverktøyene:

 • NTF Technique App – Tips: Be spillerne eller foreldrene filme

 

Foreldrenes oppgaver

 • Støtte og gi den nødvendige veiledningen for å sikre at barnets tennisopplevelse er positiv.
 • Forstå utviklings-løpet som beskriver hvordan barnet ditt kan utvikle seg i idretten.
 • Diskuter utviklingsløpet med treneren.
 • Fokusere på et langsiktig perspektiv om barnets deltakelse i idrett.
 • Støtt deltakelse i konkurranse ved å fokusere på prosessen, ikke på resultater.
 • Fortsett å oppmuntre til ustrukturert lek med deg og med jevnaldrende.
 • Oppretthold alltid et positivt  kroppsspråk når barnet ditt deltar i konkurranse.
 • Oppmuntre og støtt deltakelse i en annen komplementær idrett.

Forslag på antall timer trening og kamper

Taktisk

 • Lære å holde tellingen og forstå de grunnleggende reglene i tennis.
 • Lære å ha en ballveksling med lav hastighet, god høyde over nettet og bra sikkerhet.
Mer info

Teknisk

De tekniske elementene man jobber med i denne fasen må underbygge de taktiske læringsmålene.

Følgende grunnleggende momenter er viktige på dette nivået:

Serve

 • Grep, balanse, oppkast av ballen

Forehand og backhand

 • Grep, forberedelse, treffpunkt, balanse, fotarbeide

Volley

 • Grep, treffpunkt, balanse

Mer info

Fysisk

Utvikle fysisk ferdigheter gjennom allsidig bevegelser og motorisk læring

Prioritet 1:

 • beveglse gjennom generelle koordinasjonsøvelser (hoppetau, hopp, løpe, annen bevegelse)
 • øye-hånd koordinasjon, tid rom orientering (kaste, ta imot, slå, drible)

Prioritet 2:

 • Kroppskontroll (balanse)
 • Trene parvis på: løpe, jakte, kaste øvelser, andre idretter
Mer info

Mentalt

 • Kommer i god tid til treningen
 • Gleder seg over å spille og trene
 • Lærer å samarbeide med andre
 • Lærer å være oppgaveorientert (forstår – øvelse, telling, dømming)
 • Lærer å kontrollere følelsene
 • Lærer fair play
Mer info