Tennisspiller

6-7 / Aktiv grunnleggende start

Utvikle fysisk ferdigheter gjennom allsidig bevegelser og motorisk læring

Prioritet 1:

  • beveglse gjennom generelle koordinasjonsøvelser (hoppetau, hopp, løpe, annen bevegelse)
  • øye-hånd koordinasjon, tid rom orientering (kaste, ta imot, slå, drible)

Prioritet 2:

  • Kroppskontroll (balanse)
  • Trene parvis på: løpe, jakte, kaste øvelser, andre idretter