Tennisspiller

6-7 / Aktiv grunnleggende start
  • Kommer i god tid til treningen
  • Gleder seg over å spille og trene
  • Lærer å samarbeide med andre
  • Lærer å være oppgaveorientert (forstår – øvelse, telling, dømming)
  • Lærer å kontrollere følelsene
  • Lærer fair play