Tennisspiller

16+ / Konkurranse

På dette nivået og for denne alderen er det viktig for utøveren å trene jevnlig og spille turneringer med riktig nivå. Målsettingen er å holde et godt nivå og føle mestring, men utøveren har ikke som mål å bli en toppidrettsutøver. Utøveren skal trene i grupper 2 – 3 ganger i uken, samtidig som de skal spille lagtennis for sin klubb. Den sosiale den av tennisen blir veldig viktig og derfor er det avgjørende å trene med andre på sin alder og sitt nivå.

Trenerens oppgave er viktig for å opprettholde entusiasmen og interessen for tennis. Høy kvalitet i treningen med målsetting på tekniske og taktiske områder, samt tilby fysisk trening tilpasset målsettingen til utøveren. Skolearbeid er svært viktig i denne alderen, så det er avgjørende at turnerings- og treningsplaner tar hensyn til skole og andre sosiale aktiviteter.

Spillerens oppgaver

 • Være en strukturert og ansvarlig utøver med gode holdninger
 • Ha et godt kosthold og få nok hvile og restitusjon, slik at man alltid er forberedt til trening og konkurranse
 • Ha et variert og sosial livsstil, slik at man kan holde kontakten med venner og drive med en hobby
 • Være bevisst sine mål og ambisjoner, samt diskutere dette med trener og foreldre
 • Være en god ambassadør under nasjonale og internasjonale turneringer
 • Ta ansvaret for skolearbeid og annen utdanning
 • Være bevisst på ansvaret man har i samtale og kommunikasjon med media lokalt, regionalt og nasjonalt

Trenerens oppgaver

 • Oppmuntre utøveren til å bli mer selvstendig og ta mer ansvar for egen utvikling
 • Inspirere og motivere spillerne til videre utvikling
 • Prosessmålene er fortsatt i fokus i denne fasen, selv om resultatmålene blir mer i fokus
 • Treneren må påse at hver spiller har en målsetting og individuell utviklingsplan med dokumentasjon og oppfølging av denne med bruk av video og spillerrapport i NTF Tech App
 • Treneren må lage en trenings og turneringsplan, med tilpassing og periodisering av disse, samt påse at spilleren fører treningsdagbok
 • Utøverens langsiktige utvikling må fortsatt være i fokus, selv om turneringsreiser og kortsiktige resultatmål gjennomføres.
 • Trenerens rolle blir enda større ettersom han / hun tar på seg lederskapet i den overordnede utviklingen av spillerne
 • Den årlige konkurranseplanen bør ha en 2:1-vinn-tap-ratio. Evaluering av denne planen bør inkludere en kvartalsvis gjennomgang av utøverens vinn-tap-ratio
 • Planleggingen av konkurranse sesongen må ta hensyn til alder og nivå, slik at antall turneringer og nivå tilpasses den individuelle langsiktig utviklingsplan
 • Fysiske tester bør gjennomføres 2 – 4 ganger i året.
 • Samarbeide med andre treneren for å sikre kvalitet og samhandling i treningsarbeidet
 • Øke spillernes kapasitet på alle områder (fysisk, teknisk, taktisk og mentalt)
 • Forberede spillerne på viktige konkurranser, og nå toppformen på årets prioriterte turneringer og treneren må følge opp i disse turneringene
 • Fortsette med årlig faglig og personlig utvikling

NTF anbefaler at disse dokumentasjonsverktøyene brukes:

 • NTF Technique App (for motivasjon og best læring) 
 • Spiller Rapport i NTF Technique App
 • Spiller Selv-evaluering (to ganger i året)
 • Trenings- og turneringsplan
 • Målsettingsplan
 • Treningsdagbok
 • PDF Teknikk rapport i NTF Technique App

Foreldrenes oppgaver

 • Hjelpe spilleren til å lage et balansert treningsprogram og utdanningsløp, samt se på alternative utdanningsalternativer.
 • Utforske college som et potensielt utviklingsalternativ, samt vurderer spillerens resultater i samråd med den personlige treneren.
 • Oppmuntre spilleren til å ha andre interesser utenfor tennis for å opprettholde en “balansert” livsstil.
 • Diskuter og lytt til barnet ditt for å sikre at han / hun fortsatt er motivert for trening og konkurranse.
 • Diskutere mål og ambisjoner for å sikre at spilleren er oppriktig interessert i å bli en prestasjonsutøver.
 • Skap et engasjement hos spilleren slik at de et med styringen av planleggingen av trening og konkurranser
 • Påse at spilleren reiser på tur med andre og må skaper et nettverk, slik at de utvikler sosiale ferdigheter

Forslag på antall timer trening og kamper

Taktisk

 • Ha evnen til å gi motstanderen mindre tid med  riktig posisjonering
 • Har evnen til å spille prosent- tennis
 • Videreutvikler et sikkert offensivt grunnlinjespill
 • Bruke egne styrker for å slå flere vinnere.
 • Kan vinne flere poeng med bruk av hastighet og variasjon i serven
 • Utvikler nettspillet primært gjennom å spille drive volley og gå for store målområder

 

Mer info

Teknisk

De tekniske ferdighetene som spilleren har på dette nivået, må effektivt støtte de taktiske valg og prioriteringene

Mer info

Fysisk

Prioritet 1

Styrke – Utvikling og introduksjon av eksplosiv styrke

Prioritet 2

Utholdenhet

Skade forebygging

Prioritet 3

Hurtighet og «agility»

Koordinasjon

Fleksibilitet

Mer info

Mentalt

Spilleren må forsikre seg om at de har de mentale ferdighetene til å håndtere konkurranse stress på dette nivået. Spilleren må også ha total fokus på hele tiden å ville bli en bedre tennisspiller.

Mer info