Tennisspiller

13-15 / Konkurranse

I denne alderen og konkurranse nivået blir resultater noe viktigere, men er det viktig at spillerne og personer rundt spilleren fortsetter å fokusere på ferdighetsutvikling også i konkurranse situasjoner. Samtidig med at man konkurrerer, må fokus på langsiktige mål gå foran kortsiktige resultater. Turneringsplanen bør ha en 2 : 1-vinn-tap-forhold. Planleggingen av konkurranse sesongen må ta hensyn til alder og nivå, slik at antall turneringer og nivå tilpasses den individuelle langsiktig utviklingsplanen.

Spillerne må ha et individuelt treningsprogram som tar hensyn til internasjonale standarder, nå-situasjonen og langsiktige mål. Vinduet for den optimale treningen bør legges vekt på for å sikre at den fysiske treningen blir maksimert. 

Trenerens rolle blir enda viktigere fordi han / hun tar på seg økt lederskap i den generelle utviklingen av en spillernes karriere. Treneren må også påse at han / hun jobber sammen med andre kompetanse personer, for å utvikle spillerne på alle områder av spillet.                                                         

Spillerens oppgaver

 • Være opptatt av ferdighetsutvikling og deltakelse i konkurranser
 • Være en strukturert og ansvarlig utøver med gode holdninger
 • Ha et godt kosthold og få nok hvile og restitusjon, slik at man alltid er forberedt til trening og konkurranse
 • Ta mer ansvar for egen utvikling
 • Delta aktivt i planlegging og målsetting sammen med trener og foreldre
 • Delta i komplimentere aktiviteter
 • Vær en god ambassadør for tennis både i klubb, nasjonalt og eventuelt internasjonalt
 • Ta ansvaret for skolearbeid og annen utdanning

Trenerens oppgaver

 • Oppmuntre utøveren til å bli mer selvstendig og ta mer ansvar for egen utvikling
 • Inspirere og motivere spillerne til videre utvikling
 • Prosessmålene er fortsatt i fokus i denne fasen, selv om resultatmålene blir noe mer i fokus
 • Treneren må påse at hver spiller har en målsetting og individuell utviklingsplan
 • Treneren må lage en trenings og turneringsplan, med tilpassing og periodisering av disse, samt påse at spilleren starter å fører treningsdagbok
 • Utøverens langsiktige utvikling må fortsatt være i fokus, selv om turneringsreiser og kortsiktige resultatmål gjennomføres.
 • Trenerens rolle blir enda større ettersom han / hun tar på seg lederskapet i den overordnede utviklingen av spillerne
 • Den årlige konkurranseplanen bør ha en 2:1-vinn-tap-ratio. Evaluering av denne planen bør inkludere en kvartalsvis gjennomgang av utøverens vinn-tap-ratio
 • Planleggingen av konkurranse sesongen må ta hensyn til alder og nivå, slik at antall turneringer og nivå tilpasses den individuelle langsiktig utviklingsplan
 • Fysiske tester bør gjennomføres 2 – 4 ganger i året.
 • Samarbeide med andre treneren for å sikre kvalitet og samhandling i treningsarbeidet
 • Øke spillernes kapasitet på alle områder (fysisk, teknisk, taktisk og mentalt)
 • Forberede spillerne på viktige konkurranser, og nå toppformen på årets prioriterte turneringer og treneren må følge opp i disse turneringene
 • Treneren må hvert år utvikle sine ferdigheter gjennom etterutdanning

NTF anbefaler at disse dokumentasjonsverktøyene brukes:

 • NTF Technique App (for motivasjon og best læring) 
 • Spiller Rapport i NTF Technique App
 • Spiller Selv-evaluering (to ganger i året)
 • Trenings- og turneringsplan
 • Målsettingsplan
 • Treningsdagbok
 • PDF Teknikk rapport i NTF Technique App

Foreldrenes oppgaver

 • Vær støttende gjennom denne fasen, slik at spilleren er motivert for trening og konkurranse.
 • Gi veiledning, men lytt til utøveren for å sikre at trening og konkurranse er motiverende
 • Diskuter utøverens mål og ambisjoner med spilleren selv, men innse at økt press fra foreldrene kan føre til redusert motivasjon hos utøver.
 • Forstå den langsiktige spillerutviklingen.
 • Oppmuntre barn til å ta ansvaret for forberedelsene til trening og konkurranse
 • Styrke verdier som hardt arbeid, personlig utvikling, innsats og gode holdninger
 • Støtt utøverens beslutning om han / hun ønsker å bytte til mer mosjons preget tennis.
 • Sørg for at skolearbeid går først, og at spilleren har et normalt ungdoms liv

Forslag antall timer trening og kamper

Taktisk

 • Utvikle evnen til å spille prosent-tennis, spille riktig slag til riktig tid.
 • Utvikle et sikkert offensivt grunnlinjespill
 • Utvikle evnen til å avgjøre poengene ved nettet
 • Spille med mer variasjon
 • Utvikle hastigheten og variasjonen i serven
 • Ta kommandoen i poengene med serve-retur, spesielt på andre serven
 • Være bevisst på motstandernes styrker, svakheter og spillemønstre. samt hvordan man nøytraliserer og utnytter dem.
Mer info

Teknisk

De tekniske ferdighetene må matche de individuelle taktiske delene av spillet.

Noen nøkkel elementer inkluderer:

 • Kunne utføre og beholde kvaliteten i teknikken i høyt tempo.
 • Teknikken må sammen med andre ferdigheter hele tiden justeres og videreutvikles, særlig gjelder dette serven.
 • Evnen til å avgjøre poengene ved nettet blir viktig, angrepsslag, volley og smash må videreutvikles.
 • Spilleren må hele tiden jobbe med tekniske detaljer for å konstant forbedre og utvikle seg.
Mer info

Fysisk

Prioritet 1
Koordinasjonsferdigheter

Hurtighet og agility

Lære å ta avgjørelser med fokus på fysiske ferdigheter

Prioritet 2

Utholdenhet

Prioritet 3

Fleksibilitet

Styrke

Skadeforebygging

Mer info

Mentalt

Opprettholde entusiasme og glede både i trening og konkurranse

Utvikle mentale ferdigheter i konkurransesituasjoner.

Utvikle en “ingen unnskyldning stil»

Utvikle ferdighetene til å kontrollere tempoet i kampen med bruk av rutiner og ritualer

Utvikle evnen til å redusere spenningsnivået

Vise positivt kroppsspråk

Mer info