Tennisspiller

16+ / Toppidrett

På dette nivået er utøveren 100% dedikert til tennisen og leverer stabile resultater uke ut og uke inn. Alle aspekter av utøverens liv er sentrert rundt det å være best mulig forberedt til treninger og store turneringer. Utfordringene på dette steget er å trene variert nok for å forsikre seg om at utøveren fortsetter å være entusiastisk og interessert i alle aspekter av sin tennis. Hovedfokuset til utøver er å prestere på høyest mulig nivå, men det kan være andre faktorer i utøvers liv sosialt som kan påvirke både positivt og negativt. Dette kan være utdanning, økonomi eller begrensninger med foreldre støtten. Disse faktorene må tas hensyn til når man planlegger treninger og turneringer.

Generelle mål:

 • Være sikker på at alle nivåene er fullført.
 • Utvikle videre de tekniske ferdighetene.
 • Implementer den individuelle spillestilen ved å integrere den enkeltes ferdigheter i konkurranse situasjoner med høy intensitet.
 • Fortsette å utvikle alle aspekter av fysikken: Fleksibilitet, hurtighet, styrke og utholdenhet.
 • Bruke tester og evalueringer innenfor sportsmedisin, styrke, utholdenhet, kosthold, mentalt, for å forbedre treningshverdagen.
 • Bli god til å takle alle mulige match situasjoner (underlag, altitude, spillestil, vind).
 • Implementere psykologiske rutiner for å komme i den ideelle kamp modus.
 • Lev et sunt liv: Ingen tobakk, ingen alkohol, ingen stoffer.
 • Bruk et skadeforebyggende program og få det inn som rutine for å minimere skader og maksimere prestasjonene.

Spillerens oppgaver

 • Være en 24-timers utøver og derfor være 100% tilstede på trening og konkurranse
 • Håndtere alle distraksjoner som kommer i veien for trening, konkurranse og restitusjon
 • Kommunisere med trener om trening, konkurranse og restitusjons problemer
 • Være en ambassadør for tennis regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Ha et balansert liv ved siden av tennisen, som å ha en hobby og opprettholde kontakt med familie og venner
 • Som en profesjonell spiller, må man være klar over pliktene man har og mulighetene til å bidra positivt lokalt, kommersielt og mot media

Trenerens oppgaver

 • Trenerens rolle blir mer som en coach og som en leder for teamet rundt spilleren
 • Påse at utøveren er selvstendig og tar ansvar for egen utvikling
 • Inspirere spillerne til å fortsette utviklingsarbeidet
 • Bruke teknologi som video, statistikk, sensorikk og tester for til en hver tid ha faktainformasjon om spilleren
 • Prosessmålene er fortsatt i fokus i denne fasen, men resultatmålene blir stadig viktigere
 • Treneren må sammen med spilleren lage en langsiktig individuell utviklingsplan og målsetting med dokumentasjon og oppfølging av denne hvert kvartal, samt påse at utøveren fører en treningsdagbok
 • Den årlige konkurranseplanen bør ha en 2:1-vinn-tap-ratio. Evaluering av denne planen bør inkludere en kvartalsvis gjennomgang av utøverens vinn-tap-ratio
 • Påse at fysiske tester bør gjennomføres 2-4 ganger i året.
 • Passe på spillernes kapasitet på alle områder (fysisk, teknisk, taktisk og mentalt
 • Forberede spillerne på viktige konkurranser, og nå toppformen på årets prioriterte turneringer og treneren må følge opp i disse turneringene
 • Bruke alle treninger og konkurranser til å hjelpe spilleren til å gå langt i store internasjonale turneringer.
 • Søke etter å lære så mye som mulig innenfor tekniske, taktiske, restitusjons- og turneringsmessige forberedelser og gjennomføre riktig trening for å lære bort “leve som en profesjonell” til utøveren
 • Fortsette med faglig og personlig utvikling gjennom etterutdanning og mentorering

NTF anbefaler at disse dokumentasjonsverktøyene brukes:

 • NTF Technique App (for motivasjon og best læring) 
 • Spiller Rapport i NTF Technique App
 • Spiller Selv-evaluering (to ganger i året)
 • Trenings- og turneringsplan
 • Målsettingsplan
 • Treningsdagbok
 • PDF Teknikk rapport i NTF Technique App

Foreldrenes oppgaver

 • Påse at spilleren har et balansert treningsprogram og utdanningsløp, samt se på alternative utdanningsalternativer
 • Utforske college som et potensielt utviklings alternativ, samt vurderer spillerens resultater i samråd med den ansvarlige treneren.
 • Oppmuntre spilleren til å ha andre interesser utenfor tennis for å opprettholde en “balansert” livsstil.
 • Diskuter og lytt til barnet ditt for å sikre at han / hun fortsatt er motivert for trening og konkurranse.
 • Diskutere mål og ambisjoner for å sikre at spilleren er oppriktig interessert i å bli en prestasjonsutøver.
 • Påse at spilleren er med på styringen av planleggingen av trening og konkurranser slik at det skapes et engasjement hos spilleren
 • Påse at spilleren reiser på tur med andre og må skaper et nettverk, slik at de utvikler sosiale ferdigheter
 • Hjelpe datter eller sønn til å planlegge økonomisk og karrièremessige valg etter livet som tennisspiller.

Forslag på antall timer trening og kamper

Taktisk

Spilleren må fortsette og utvikle spillet og komme til et nytt nivå ved hjelp av variasjon og/eller forbedret offensive ferdigheter. Det er viktig at man har et stort repertoar, slik at man kan justere taktikken i forhold til hvilke motstandere man møter. Det er også avgjørende å ha et godt defensivt spill, slik at man kan forsvare seg på forskjellige underlag. Spilleren må også kunne serve med god variasjon variasjon i hastighet, plassering og spinn.

Mer info

Teknisk

De tekniske ferdighetene må matche de individuelle taktiske delene av spillet. Noen nøkkel elementer inkluderer: Kunne utføre og beholde kvaliteten i teknikken på høyt nivå og i høyt tempo. Teknikken må sammen med andre ferdigheter hele tiden justeres og videreutvikles, særlig gjelder dette serven. Evnen til å avgjøre poengene ved nettet blir viktig, så angrepsslag, volley og smash må videreutvikles. Spilleren må hele tiden jobbe med tekniske detaljer for å konstant forbedre og utvikle seg.

Mer info

Fysisk

Prioritet 1

Styrke – Utvikling og introduksjon av eksplosiv styrke

Prioritet 2

Utholdenhet

Skade forebygging

Prioritet 3

Hurtighet og «agility»

Koordinasjon

Fleksibilitet

Mer info

Mentalt

Spilleren må forsikre seg om at de har de mentale ferdighetene til å håndtere konkurranse stress på dette nivået. Spilleren må også ha total fokus på hele tiden å ville bli en bedre tennisspiller.

Mer info