Tennisspiller

13-15 / Mestring & Læring

Dette er et kritisk utviklingsstadium for tennisspilleren, da det er her man legger grunnlaget for å lære å være en junior som liker konkurranseelementet i tennis. I tillegg kan dette stadiet avgjøre om en idrettsutøver har mulighet til å konkurrere på et høyt internasjonalt nivå i fremtiden. Dette er perioden hvor “du lager eller ødelegger en idrettsutøver” ved å gjøre de riktige tingene på rett tidspunkt for utøverens utvikling.
Generelle mål for denne utøvergruppen:

 • Følg med på utøverens vekst gjennom hyppige målinger for å optimalisere utviklingen av fleksibilitet, hurtighet, styrke og utholdenhet
 • Videreutvikle alle tennisferdighetene
 • Gjøre dem mer ansvarlige og autonome
 • Balansere økningen av tennistreningen med andre aktiviteter
 • Mer opptatt av valg av tennisutstyr
 • Fortsett å utvikle og forbedre tekniske ferdigheter på trening
 • Videreutvikle taktiske ferdigheter som legger vekt på riktige valg i forskjellige spillesituasjon
 • Lær å takle utfordringene i ulike treningssituasjoner

 

Spillerens oppgaver på Mestring & Læring nivået

 • Jobbe med alle ferdigheter, som er viktig for utvikling og glede
 • Utvikle forståelsen av konkurranse elementet i idretten
 • Bli mer ansvarlig for egen utvikling.
 • Delta aktivt i planlegging og målsetting sammen med trener og foreldre.
 • Være engasjert i trening og konkurranse.
 • Delta i andre idretter og aktiviteter, som gir nytte for personlig utvikling og tennisspillet .
 • Vær en god ambassadør for tennis

Trenerens oppgaver på Mestring & Læring nivået

 • Oppmuntre utøveren til å bli mer selvstendig og ta mer ansvar for egen utvikling
 • Prosessmålene er fortsatt i fokus i denne fasen
 • Treneren må påse at utøveren har en langsiktig utviklingsplan og individuell treningsplan
 • Treneren må påse at hver spiller har en individuell målsetting med dokumentasjon og oppfølging av denne med bruk av video og spillerrapport i NTF Tech App
 • Utøverens langsiktige utvikling må fortsatt være i fokus, selv om turneringsreiser og kortsiktige resultatmål gjennomføres.
 • Trenerens rolle blir enda større ettersom han / hun tar på seg lederskapet i den overordnede planleggingen av en spillers utviklings
 • Den årlige konkurranseplanen bør ha en 2:1-vinn-tap-ratio. Evaluering av denne planen må skje 2 ganger i året
 • Planleggingen av konkurranse sesongen må ta hensyn til alder og nivå, slik at antall turneringer og nivå tilpasses den individuelle langsiktig utviklingsplan
 • Fysiske tester bør gjennomføres 2 ganger i året.

NTF anbefaler at disse dokumentasjonsverktøyene brukes:

 • NTF Technique App (for motivasjon og best læring) 
 • Spiller Rapport i NTF Technique App
 • Spiller Selv-evaluering (to ganger i året)
 • Trenings- og turneringsplan

Oppgave for foreldre til spillere på Mestring & Læring nivået

 • Vær støttende gjennom denne fasen, slik at spilleren er motivert for trening og konkurranse.
 • Lytt til utøveren for å sikre at trening og konkurranse er motiverende
 • Diskuter utøverens mål og ambisjoner med spilleren selv, men innse at økt press fra foreldrene kan føre til redusert motivasjon hos utøver.
 • Forstå den langsiktige utviklingsplanen
 • Oppmuntre barn til å ta ansvaret for forberedelsene til trening og konkurranse.
 • Styrke verdier som hardt arbeid, personlig utvikling, innsats og gode holdninger.
 • Støtt utøverens beslutning om han / hun ønsker å bytte til mer mosjons preget tennis.
 • Sørg for at skolearbeid går først, og at spilleren har et normalt ungdoms liv.

Antall timer trening og kamper på Mestring & Læring nivået

Taktisk

 • Utvikle evnen til å spille prosent- tennis – spille riktig slag til riktig tid
 • Utvikle evnen til å gi motstanderen mindre tid ved  riktig posisjonering.
 • Utvikle et sikkert grunnlinjespill
 • Utvikle evnen til å slå noen vinnere
Mer info

Teknisk

De tekniske ferdighetene som spillerne må håndtere på dette nivået, må effektivt støtte de taktiske prioriteringene.

Mer info

Fysisk

Prioritet 1
Koordinasjonsferdigheter

Hurtighet og agility

Lære å ta avgjørelser med fokus på fysiske ferdigheter

Prioritet 2

Utholdenhet

Prioritet 3

Fleksibilitet

Styrke

Skadeforebygging

Mer info

Mentalt

Opprettholde entusiasme og glede både i trening og konkurranse

Utvikle mentale ferdigheter i konkurransesituasjoner.

Utvikle en “ingen unnskyldning stil»

Utvikle ferdighetene til å kontrollere tempoet i kampen med bruk av rutiner og ritualer

Utvikle evnen til å redusere spenningsnivået

Vise positivt kroppsspråk

Mer info

Mer info