Tennisspiller

12 / Grunnleggende aktiv start

Generelle mål
Videreutvikle grunnleggende bevegelses ferdigheter.
Videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter.
Videreutvikle hurtighet og smidighet (fleksibilitet).
Utvikle grunnleggende tennis ferdigheter (teknisk / taktisk).
Utvikle psykiske ferdigheter (evne til å fokusere, emosjonell kontroll, positiv holdning, engasjement og innsats).
Innføre Spillets regler og tennis etikk.
Gradvis stimulere til at elevene tar egne valg.