Rullestoltennisspiller

Konkurranse
RulleML

På konkurranse nivået har man spilt rullestoltennis en stund og lært deg teknikk og taktikk for å spille rullestoltennis optimalt. Rullestolen er som er tilpasset utøveren. Spilleren har utviklet en spille-identitet ut i fra personens fysiske forutsetninger. Trenings- og turnerings-programmet er tilpasset målsetting og ambisjoner.  Treningen foregår i klubb og man trener 3 – 6 dager i uken. Treningen kombineres med styrke, kondisjon og hurtighets trening.

Turnerings-programmet har en kombinasjon av nasjonale og internasjonale turneringer. Først bygger man en nasjonal ranking, og deretter spiller man seg gradvis inn på en internasjonal ranking.

Treneren i klubb gjennomfører treningen 2 til 3 ganger i uken og er med på nasjonale og internasjonale turneringer noen ganger i året. Den taktiske forståelsen av spillet utvikles videre, og det settes av tid til teori gjennomgang av noen kamper hvert år.

Utøveren på dette nivået forstår verdien av gode forberedelser og har et sunt kosthold. Det er avgjørende å fører treningsdagbok for å dokumentere både volum og kvalitet på trening og i kampsituasjon, samtidig som det er nok søvn og hvile innlagt i programmet.

Spillerens oppgaver

 • Være en 24-timers utøver og derfor være 100% tilstede på trening og konkurranse
 • Håndtere alle distraksjoner som kommer i veien for trening, konkurranse og restitusjon
 • Kommunisere med trener om trening, konkurranse og restitusjons problemer
 • Være en ambassadør for tennis regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Ha et balansert liv ved siden av tennisen, som å ha en hobby og opprettholde kontakt med familie og venner
 • Som en profesjonell spiller, må man være klar over pliktene man har og mulighetene til å bidra positivt lokalt, kommersielt og mot media
 • Føre treningsdagbok etter NIF sin norm.

Trenerens oppgaver

 • Trenerens rolle blir mer som en coach og som en leder for teamet rundt spilleren
 • Påse at utøveren er selvstendig og tar ansvar for egen utvikling
 • Inspirere spillerne til å fortsette utviklingsarbeidet
 • Bruke teknologi som video, statistikk, sensorikk og tester for til en hver tid ha faktainformasjon om spilleren
 • Prosessmålene er fortsatt i fokus i denne fasen, men resultatmålene blir stadig viktigere
 • Treneren må sammen med spilleren lage en langsiktig individuell utviklingsplan og målsetting med dokumentasjon og oppfølging av denne hvert kvartal, samt påse at utøveren fører en treningsdagbok
 • Den årlige konkurranseplanen bør ha en 2:1-vinn-tap-ratio. Evaluering av denne planen bør inkludere en kvartalsvis gjennomgang av utøverens vinn-tap-ratio
 • Påse at fysiske tester bør gjennomføres 2-4 ganger i året.
 • Passe på spillernes kapasitet på alle områder (fysisk, teknisk, taktisk og mentalt
 • Forberede spillerne på viktige konkurranser, og nå toppformen på årets prioriterte turneringer og treneren må følge opp i disse turneringene
 • Bruke alle treninger og konkurranser til å hjelpe spilleren til å gå langt i store internasjonale turneringer.
 • Søke etter å lære så mye som mulig innenfor tekniske, taktiske, restitusjons- og turneringsmessige forberedelser og gjennomføre riktig trening for å lære bort “leve som en profesjonell” til utøveren
 • Fortsette med faglig og personlig utvikling gjennom etterutdanning og mentorering

NTF anbefaler at disse dokumentasjonsverktøyene brukes:

Forslag antall timer trening og kamper

Taktisk

Spilleren må fortsette og utvikle spillet og komme til et nytt nivå ved hjelp av variasjon og/eller forbedret offensive ferdigheter. Det er viktig at man har et stort repertoar, slik at man kan justere taktikken i forhold til hvilke motstandere man møter. Det er også avgjørende å ha et godt defensivt spill, slik at man kan forsvare seg på forskjellige underlag. Spilleren må også kunne serve med god variasjon variasjon i hastighet, plassering og spinn.

Mer info

Teknisk

De tekniske ferdighetene må matche de individuelle taktiske delene av spillet. Noen nøkkel elementer inkluderer: Kunne utføre og beholde kvaliteten i teknikken på høyt nivå og i høyt tempo. Teknikken må sammen med andre ferdigheter hele tiden justeres og videreutvikles, særlig gjelder dette serven. Evnen til å avgjøre poengene  blir viktig, så angrepsslag må videreutvikles. Spilleren må hele tiden jobbe med tekniske detaljer for å konstant forbedre og utvikle seg.

Mer info

Fysisk

Prioritet 1

Styrke – Utvikling og introduksjon av eksplosiv styrke

Prioritet 2

Utholdenhet

Skade forebygging

Prioritet 3

Hurtighet og «agility»

Koordinasjon

Fleksibilitet

Mer info

Mentalt

Spilleren må forsikre seg om at de har de mentale ferdighetene til å håndtere konkurranse stress på dette nivået. Spilleren må også ha total fokus på hele tiden å ville bli en bedre tennisspiller.

Mer info